Voor softwareleveranciers

Softwareleveranciers van EPD’s die worden gebruikt in de vrijgevestigde ggz-sector konden tot 7 december 2020 financiering aanvragen bij Stichting SVP-U. Het doel van de financieringsregeling is om bij de gebruikers van EPD’s de digitale informatie-uitwisseling mogelijk te maken door de benodigde aanpassingen in het EPD door te voeren. De investering die hiervoor nodig is, wordt deels vergoed door de financieringsregeling.

Belang digitale informatie-uitwisseling

  • Een belangrijke trend in de zorgsector is dat steeds meer regie bij patiënten komt te liggen, zodat de zorg efficiënter wordt. Dat betekent ook digitale inzage krijgen in gezondheidsgegevens die bij zorgverleners zijn opgeslagen.
  • Per 1 juli 2020 gaat wetgeving van kracht die zorgprofessionals verplicht om patiënten digitale inzage te verlenen in medische gegevens.
  • Door informatie gestructureerd en gestandaardiseerd vast te leggen in een EPD wordt er een fundament gebouwd voor duurzame netwerkzorg. Dat betekent dat niet enkel informatie uitgewisseld kan worden met patiënten, maar ook met andere zorgprofessionals, wat ten goede komt aan efficiëntie en kwaliteit van zorg.

Informatie-uitwisseling conform MedMij Afsprakenstelsel

De subsidie vereist dat de softwareleveranciers gegevens ontsluiten conform het MedMij Afsprakenstelsel in de rol van Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA). Die rol kan de softwareleverancier zelf invullen of samen met een andere leverancier (combinatie DVZA en bronsysteem). De softwareleveranciers dienen de MedMij gegevensdienst Basisgegevens GGZ in te bouwen in de EPD’s. Voor meer informatie over het MedMij Afsprakenstelsel kunt u kijken op https://www.medmij.nl/leveranciers/.