Financieringsaanvraag voor softwareleveranciers

Softwareleveranciers van EPD’s (voor vrijgevestigde ggz-professionals) konden tot 7 december 2020 financiering aanvragen bij Stichting Samenwerkende Vrijgevestigde Professionals in Uitvoering (SVP-U) voor het inbouwen en beschikbaar stellen van de gegevensdienst Basisgegevens GGZ en het behalen van het MedMij-label. De geïnteresseerde softwareleveranciers hebben een offerte ingediend bij Stichting SVP-U en de overeenkomsten zijn afgesloten. Nadat de softwareleveranciers aantoonbaar voldoen aan de voorwaarden, ontvangen de zij de overeengekomen vergoeding.

Bekijk de factsheet voor een samenvatting van het offerteproces en de bijbehorende deadlines.

Klik hier om de benodigde bestanden te downloaden inclusief concept-overeenkomst.

Wie komt in aanmerking voor financiering?

Softwareleveranciers van EPD’s die gebruikt worden door vrijgevestigde ggz-professionals hebben financiering aan kunnen vragen bij Stichting SVP-U. De EPD-leverancier kan zelf de rol DVZA vervullen of gebruikmaken van een derde partij die deze rol vervult.

Welke activiteiten zijn financierbaar?

De resultaten die behaald moeten worden, zijn afkomstig uit het Beleidsregel van de VG VIPP-subsidieregeling die is opgesteld door het Ministerie van VWS. Concreet houdt dit in:

  • Het inbouwen en beschikbaar stellen van de gegevensdienst Basisgegevens GGZ aan vrijgevestigde ggz-professionals
  • Het behalen van het MedMij-label

Tijdlijn

De financiering kent de volgende tijdlijn:

  • 8 juli 2020: publicatie van VG VIPP-subsidieregeling door VWS
  • 4 september 2020: publicatie van de procedure voor financieringsaanvraag door softwareleveranciers
  • 2 november 2020: deadline indienen concept-offerte ter review door Stichting SVP-U
  • 16 november 2020: Stichting SVP-U stuurt feedback terug op concept-offerte
  • 17 december 2020: ondertekenen van offerte door leverancier en stichting SVP-U
  • 2 februari 2020: Stichting SVP-U dient een gebundelde subsidieaanvraag in bij het Ministerie van VWS
  • 17 december 2021: uiterste deadline voor de softwareleverancier om aantoonbaar te voldoen aan de overeenkomst

Vragen?

Heeft u vragen omtrent de financieringsaanvraag? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.