Financieringsaanvraag voor softwareleveranciers

U kunt als softwareleverancier van een EPD (voor vrijgevestigde ggz-professionals) financiering aanvragen bij Stichting Samenwerkende Vrijgevestigde Professionals in Uitvoering (SVP-U) voor het inbouwen en beschikbaar stellen van de gegevensdienst Basisgegevens GGZ en het behalen van het MedMij-label. Om in aanmerking te komen, dient u een offerte in bij Stichting SVP-U, sluiten we een overeenkomst af en voert u de werkzaamheden uit. Nadat u aantoonbaar voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u de overeengekomen vergoeding.

Bekijk de factsheet voor een samenvatting van het offerteproces en de bijbehorende deadlines.

Klik hier om de benodigde bestanden te downloaden inclusief concept-overeenkomst.

Wie komt in aanmerking voor financiering?

Softwareleveranciers van EPD’s die gebruikt worden door vrijgevestigde ggz-professionals kunnen financiering aanvragen bij Stichting SVP-U. U kunt als EPD-leverancier zelf de rol DVZA vervullen of gebruikmaken van een derde partij die deze rol vervult.

Welke activiteiten zijn financierbaar?

De resultaten die behaald moeten worden, zijn afkomstig uit het Beleidsregel van de VG VIPP-subsidieregeling die is opgesteld door het Ministerie van VWS. Concreet houdt dit in:

 • Het inbouwen en beschikbaar stellen van de gegevensdienst Basisgegevens GGZ aan vrijgevestigde ggz-professionals en het behalen van het MedMij-label

De activiteiten die nodig zijn om bovenstaande te realiseren, kunt u opnemen in de begroting.

Financieringsaanvraag

Wilt u gebruikmaken van de financiering, dan dient u bij Stichting SVP-U een offerte in en sluiten we een overeenkomst. De offerte bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Activiteitenplan: een overzicht van activiteiten waarvoor financiering wordt aangevraagd
 2. Begroting: raming van kosten per activiteit
 3. Plan van aanpak (gebaseerd op het activiteitenplan): planning met mijlpalen ten behoeve van monitoren voortgang
 4. Verklaring van het aantal vrijgevestigde ggz-professionals dat gebruik maakt van het EPD (hiermee wordt de hoogte van de financiering vastgesteld)

U kunt hier alle benodigde bestanden downloaden. Uw aanvraag kunt u per e-mail opsturen naar info@vgvipp.nl.

Tijdlijn

De financiering kent de volgende tijdlijn:

 • 8 juli 2020: publicatie van VG VIPP-subsidieregeling door VWS
 • 4 september 2020: publicatie van de procedure voor financieringsaanvraag door softwareleveranciers
 • 2 november 2020: deadline indienen concept-offerte ter review door Stichting SVP-U
 • 16 november 2020: Stichting SVP-U stuurt feedback terug op concept-offerte
 • 17 december 2020: ondertekenen van offerte door leverancier en stichting SVP-U
 • 2 februari 2020: Stichting SVP-U dient een gebundelde subsidieaanvraag in bij het Ministerie van VWS
 • 17 december 2021: uiterste deadline voor de softwareleverancier om aantoonbaar te voldoen aan de overeenkomst

Vragen?

Heeft u vragen omtrent de financieringsaanvraag of heeft u hulp nodig bij het indienen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.