Hoogte van financieringsregeling

Leveranciers van EPD’s konden tot 7 december 2020 financiering aanvragen. De hoogte van de financiering is opgebouwd uit twee onderdelen:

  1. Een basisvergoeding voor het inbouwen van de MedMij gegevensdienst Basisgegevens GGZ en het behalen van het MedMij-label als Dienstverlener Zorgaanbieder (al dan niet in combinatie met een andere leverancier die aantoonbaar de rol Dienstverlener Zorgaanbieder vervult samen met u als bronsysteem)
  2. Een vergoeding op basis van het aantal gebruikers (vrijgevestigde ggz-professionals) van het desbetreffende EPD

Bedragen

Hoogte basisvergoeding: € 47.280 (incl. BTW)

Aanvullende vergoeding op basis van aantal gebruikers:

Aantal gebruikers Totale vergoeding (incl. BTW)
20 – 150 € 40.000
151 – 250 € 115.000
meer dan 250 € 145.000

 

Dat betekent dat de financiering die een softwareleverancier kan ontvangen ten hoogste €192.280 (incl. BTW) bedraagt. De financiering kan nooit meer bedragen dan de door de softwareleverancier gemaakte kosten. Zie ook de procedure omtrent de financieringsregeling.