Uitvoering subsidieregeling

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het programmabureau VG VIPP. Achter het programmabureau zit de Sichting SVP-U (Samenwerkende Vrijgevestigde Professionals in Uitvoering) die een overeenkomst afsluit met u als softwareleverancier.

Bekijk hier de financieringsregeling.