VG VIPP en deelnemende softwareleveranciers

De financiering in het kader van de VG VIPP-regeling is gericht op de softwareleveranciers van EPD’s in de vrijgevestigde ggz-sector. Het programmabureau biedt ondersteuning voor vrijgevestigde ggz-professionals als zij met een EPD willen gaan werken of over willen stappen naar een EPD dat geschikt is voor veilige gegevensuitwisseling met patiënten via MedMij.  

De softwareleveranciers hebben eind 2020 financiering kunnen aanvragen, zodat zij de benodigde aanpassingen in de informatiesystemen kunnen doorvoeren tot medio 2022 en kosteloos beschikbaar gaan stellen aan hun klanten. VG VIPP heeft overeenkomsten afgesloten met 7 softwareleveranciers. Deze leveranciers gaan het uitwisselen van gegevens met patiënten conform MedMij mogelijk maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende leveranciers en softwarepakket:

Een aantal softwareleveranciers doen mee aan VIPP GGZ (dit is de regeling voor GGZ instellingen), bijvoorbeeld Epos (Zilos). Zie voor een volledig overzicht de website van VIPP GGZ.