Subsidieregeling VG VIPP

In het kader van digitale gegevensuitwisseling in de vrijgevestigde ggz-sector heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie beschikbaar gesteld: de VG VIPP subsidieregeling. Deze subsidieregeling loopt tot en met 30 juni 2022. 

Bekijk de beleidsregel subsidiëring hier

Financiering voor softwareleveranciers

Softwareleveranciers van EPD’s in de vrijgevestigde ggz-sector hebben financiering kunnen aanvragen om aanpassingen door te voeren in hun EPD’s, zodat deze geschikt zijn voor gegevensuitwisseling conform het MedMij Afsprakenstelsel. Hiermee leggen de softwareleveranciers de basis voor het veilig uitwisselen van gegevens tussen vrijgevestigde ggz-professionals en patiënten. U hoeft als vrijgevestigde ggz-professional nu dus geen actie te ondernemen in het kader van deze subsidieregeling; dit wordt geregeld tussen het programmabureau VG VIPP en softwareleveranciers.

Ondersteuning vrijgevestigde ggz-professionals

De VG VIPP-regeling is in nauw overleg met de LVVP, NIP en NVvP tot stand gekomen en ook de uitvoering van de regeling heeft VWS belegd bij deze brancheorganisaties. Er is een programmabureau VG VIPP opgericht om de vrijgevestigde ggz-professionals te ondersteunen bij het uitwisselen van gegevens met patiënten. Het uitgangspunt is dat vrijgevestigde ggz-professionals zo veel mogelijk worden ontzorgd. U hoeft als vrijgevestigde ggz-professional niet lid te zijn van één van deze verenigingen om ondersteuning te krijgen van het programmabureau.

Zie voor meer informatie ondersteuning voor vrijgevestigde ggz-professionals.