Trend 3: Inzet digitale hulpmiddelen

Digitale hulpmiddelen worden steeds vaker ingezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de administratieve lasten te verlichten. eHealth toepassingen kunnen ingezet worden om de juiste zorg naar de patiënt te brengen en (administratieve) ondersteuning te bieden aan de zorgverlener. Dit levert dus niet alleen voordelen op voor de patiënt, maar ook voor u als zorgverlener.

Voorbeelden van eHealth toepassingen

Er bestaan diverse voorbeelden van eHealth toepassingen die interessant kunnen zijn voor vrijgevestigde ggz-professionals. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van digitale vragenlijsten, digitale dagboeken of videobellen. Indien het past binnen de behandeling van de patiënt, kan het u tijdswinst opleveren, doordat zaken niet op papier worden vastgelegd, maar direct in het EPD worden opgenomen.

Een belangrijke voorwaarde voor het inzetten van eHealth toepassingen is dat gegevens veilig uitgewisseld worden tussen de patiënt en vrijgevestigde ggz-professional. Ook hier speelt MedMij een belangrijke rol.

Hoe kunt u zich nú voorbereiden op deze trend?

Om te anticiperen op deze trend, is het belangrijk om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden die eHealth biedt. Daarbij moet u aandacht hebben voor de positieve bijdrage in de behandeling, de veiligheid van de toepassing en in hoeverre uw administratieve lasten worden verlicht. Ook hierbij geldt dat het belangrijk is dat u werkt met een EPD om de gegevens automatisch vanuit een eHealth toepassing te registreren in het medisch dossier van uw patiënt.