Samenvatting onderzoek naar digitaal werken onder vrijgevestigde ggz-professionals

Eind 2019 is er een onderzoek uitgevoerd onder vrijgevestigde ggz-professionals naar de mate van digitaal werken en de behoeften omtrent digitale dossiervoering en informatie-uitwisseling.

Aanleiding voor dit onderzoek was tweeledig: de wetgeving die per 1 juli 2020 patiënten het recht geeft op kosteloze inzage in het medisch dossier en de VIPP-subsidieregeling voor de vrijgevestigde ggz-sector.

Tijdens het onderzoek is een enquête uitgezet die door 576 vrijgevestigde ggz-professionals volledig is ingevuld en zijn er aanvullend 30 praktijkbezoeken uitgevoerd om tot een verdieping te komen ten aanzien van de problemen en behoeften van vrijgevestigde ggz-professionals omtrent digitale dossiervoering. Tot slot is middels een bijeenkomst het perspectief vanuit softwareleveranciers opgehaald.

Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek.