Trend 1: Veilige elektronische gegevensuitwisseling met patiënten

Patiënten willen steeds meer regie over hun eigen gezondheid en daarmee hun zorgbehoefte. Essentieel daarvoor is het makkelijk toegang krijgen tot hun gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld middels een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), vanuit het dossier van de zorgverlener.

Regie over eigen gezondheid

Toegang tot gezondheidsgegevens geeft patiënten inzicht in hun eigen gezondheid en maakt ze hier bewust van. Ze kunnen zorgverleners beter informeren en er is meer ruimte om samen te beslissen hoe de zorgbehoefte ingevuld moet worden. Door het elektronisch beschikbaar stellen van de gezondheidsgegevens wordt de regie van patiënten op hun eigen gezondheid vergroot.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Een PGO maakt digitale inzage in gezondheidsgegevens mogelijk. PGO’s zijn apps en websites waar patiënten hun gezondheidsgegevens kunnen verzamelen, beheren en delen met zorgverleners. Een PGO bundelt alle gezondheidsgegevens, van verschillende zorgaanbieders, op één plek. Daarnaast kan een patiënt ook zelf gegevens in een PGO uploaden, bijvoorbeeld bloeddrukmetingen of zelfmeetgegevens vanuit wearables.

Veilige gegevensuitwisseling via MedMij

Een PGO moet aan het MedMij afsprakenstelsel voldoen. MedMij biedt een set van afspraken die gelden voor PGO’s en EPD’s van zorgverleners. Wanneer de leveranciers van PGO’s en EPD’s voldoen aan deze afspraken, spreken de systemen dezelfde taal en kunnen zij op een veilige manier, door middel van versleutelde gegevens, gezondheidsgegevens met elkaar uitwisselen.

Sinds 1 juli 2020 hebben patiënten recht op kosteloze elektronische inzage in hun medisch dossier

De trend van meer elektronische gegevensuitwisseling wordt aangespoord door de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) die vanaf 1 juli 2020 geldt. Deze wet geeft patiënten het recht op kosteloze elektronische inzage in het medisch dossier. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een PGO of een patiëntportaal. Om te kunnen voldoen aan de wetgeving, is het belangrijk dat de dossiervoering digitaal plaatsvindt en dat zorggegevens gestructureerd worden vastgelegd.

Hoe kunt u zich nú voorbereiden op deze trend?

U kunt zich op een aantal manieren voorbereiden op de trend van elektronische gegevensuitwisseling met patiënten:

  • Lees u in in MedMij en wat dit betekent voor u als zorgverlener én voor uw patiënten
  • Maak op de juiste manier gebruik van een EPD
  • Controleer of uw EPD is aangesloten bij VG VIPP of vraag bij uw EPD-leverancier na of ze is aangesloten bij MedMij, zodat op een veilige manier gegevens uitgewisseld kunnen worden met patiënten
  • Mocht je nog geen gebruik maken van een EPD of willen overstappen naar een aan VG VIPP deelnemend EPD, vul dan onze keuze- en overstaphulp in!