Trend 2: Netwerkzorg

Zorg wordt steeds vaker georganiseerd om de patiënt heen, waarbij verschillende zorgverleners betrokken zijn (vanuit verschillende zorgaanbieders). Hierdoor worden zorgprocessen steeds complexer en worden op verschillende plekken gegevens van patiënten bijgehouden. Om er voor te zorgen dat de verschillende zorgverleners op de hoogte zijn, is het belangrijk dat gegevens tussen zorgverleners goed (en digitaal) uitgewisseld kunnen worden.

Gestructureerde gegevensuitwisseling tussen zorgverleners

Om gegevens tussen zorgverleners goed uit te kunnen wisselen, is het belangrijk dat deze gegevens op een juiste (en dezelfde) manier worden vastgelegd in het EPD van verschillende zorgverleners. De EPD’s moeten dezelfde ‘taal’ spreken, zodat de gegevens tussen systemen uitgewisseld kunnen worden. Dit betekent dat EPD’s gegevens moeten vastleggen volgens geldende standaarden.

Het gestructureerd vastleggen van gegevens zal op de lange termijn ook zorgen voor een administratieve lasten verlichting bij zorgverleners. De gegevens die bij zorgverlener A zijn geregistreerd, kunnen dan namelijk overgenomen worden door zorgverlener B (uiteraard na toestemming en binnen de juridische kaders). Dit zorgt ervoor dat zorgverlener B niet nogmaals de gegevens hoeft te registreren.

Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Vanuit de overheid wordt meer regie genomen omtrent gegevensuitwisseling in de zorg. Hiervoor is een wetsvoorstel opgesteld, waarin de verplichting is opgenomen voor zorgaanbieders om bij een aangewezen gegevensuitwisseling gegevens elektronisch uit te wisselen. Klik hier voor meer informatie.

VG VIPP helpt met de eerste stap richting gestructureerd digitaal uitwisselen van gegevens

De VG VIPP regeling is gericht op het mogelijk maken van gegevensuitwisseling tussen zorgverlener en patiënt in de vrijgevestigde ggz-sector. Het gestructureerd vastleggen van gegevens in een EPD vormt een cruciaal onderdeel. De EPD-leveranciers die deelnemen aan de VG VIPP regeling gaan in 2021 de Basisgegevens GGZ inbouwen in hun EPD. Dit is een minimale set van informatie die relevant is binnen de ggz.

Hoe kunt u zich nú voorbereiden op deze trend?

Om u voor te bereiden op deze trend is het van belang dat u met een EPD werkt welke gegevens gestructureerd vastlegt volgens geldende standaarden. Als u nog niet werkt met een EPD, is het goed als u gaat verkennen wat de mogelijkheden zijn. Benieuwd naar de stappen die u moet nemen in de keuze in of overstap naar een aan VG VIPP deelnemend EPD? Vul dan onze keuze- en overstaphulp in!