Voor vrijgevestigde ggz-professionals

Een belangrijke trend in de zorgsector is dat patiënten steeds meer regie krijgen over hun eigen gezondheidsgegevens. In het kader van digitale gegevensuitwisseling in de vrijgevestigde ggz-sector stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie beschikbaar aan softwareleveranciers om hun EPD’s voor deze gegevensuitwisseling geschikt te maken. Deze regeling is in nauw overleg met de LVVP, NIP en NVvP tot stand gekomen.

Het programmabureau VG VIPP begeleidt deze subsidieregeling in opdracht van de LVVP, NIP en NVvP en helpt u als vrijgevestigde ggz-professional om digitaal gegevens uit te (gaan) wisselen met patiënten. De nauwe betrokkenheid van de brancheverenigingen zorgt voor extra aandacht voor het zo klein mogelijk houden van de (toename in) administratieve last. U hoeft op dit moment geen actie te ondernemen in het kader van deze subsidieregeling.

Het programmabureau VG VIPP organiseert in 2020 en 2021 diverse activiteiten rondom het thema digitale informatie-uitwisseling. Deze activiteiten dragen bij aan het veilig uitwisselen van informatie met patiënten. Houd deze website in de gaten voor updates. Heeft u ideeën of bepaalde behoeften omtrent digitale informatie-uitwisseling met patiënten? Neem dan contact met ons op.

Ga naar: