Voor vrijgevestigde ggz-professionals

Het zorglandschap ontwikkelt zich razendsnel. Een belangrijk terugkerend thema is digitalisering in de zorg, ook binnen de vrijgevestigde ggz-sector. We hebben een aantal trends geïdentificeerd die op je afkomen en waarbij het programmabureau VG VIPP u gaat ondersteunen om op voor te bereiden. Daarnaast hebben we inzichtelijk gemaakt hoe je als vrijgevestigde ggz-professional optimaal met een EPD werkt en wat er door VG VIPP voor patiënten mogelijk wordt.

Klik op onderstaande de afbeeldingen om de informatiekaarten te openen


De komende jaren wordt verwacht dat elektronische uitwisseling van gegevens tussen patiënten en zorgverleners enorm zal toenemen. Daarnaast vindt er steeds meer netwerkzorg plaats, waarbij uitwisseling tussen zorgverleners en hergebruik van gegevens centraal staat. Een derde trend is dat er steeds vaker digitale middelen worden ingezet in het zorgproces ten behoeve van de kwaliteit van zorg en administratieve lastenverlichting.

Om vrijgevestigde ggz-sector te ondersteunen bij het uitwisselen van gegevens tussen ggz-professionals en patiënten, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie beschikbaar gesteld. Deze VG VIPP regeling is enerzijds gericht op de softwareleveranciers van EPD’s om de benodigde aanpassingen in hun software te maken en anderzijds om vrijgevestigde ggz-professionals te ondersteunen bij deze digitale transformatie.

Het programmabureau VG VIPP biedt vanaf 2021 ondersteuning aan vrijgevestigde ggz-professionals om hen te helpen bij het uitwisselen van gegevens met patiënten.