VG VIPP Subsidieregeling

Op 8 juli 2020 is de VG VIPP-subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hierna VWS, gepubliceerd. Het vrijgevestigde ggz versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling patiënt en professional (VG VIPP) is een subsidie die tot doel heeft informatie-uitwisseling tussen de patiënt en zorgprofessional in de vrijgevestigde ggz-sector te versnellen.

Bekijk de beleidsregel subsidiëring hier

Opzet subsidieregeling

De financiering vanuit de VG VIPP-regeling wordt verstrekt aan de softwareleveranciers van EPD’s in de vrijgevestigde ggz-sector, zodat zij de benodigde aanpassingen kunnen doorvoeren om informatie-uitwisseling conform MedMij mogelijk te maken. Er is een basisbedrag per softwareleverancier beschikbaar, aangevuld met een bedrag op basis van het aantal actieve gebruikers.

Vrijgevestigde ggz-professionals worden in de subsidieregeling ontlast: ze kunnen geen subsidie aanvragen. Daarentegen gaat het programmabureau VG VIPP activiteiten organiseren waarmee vrijgevestigde ggz-professionals geholpen worden om digitaal informatie uit te wisselen met patiënten.

Financiering voor softwareleveranciers

Softwareleveranciers van EPD’s (voor vrijgevestigde ggz-professionals) konden tot 7 december 2020 financiering aanvragen bij Stichting Samenwerkende Vrijgevestigde Professionals in Uitvoering (SVP-U). De geïnteresseerde softwareleveranciers hebben een offerte ingediend bij Stichting SVP-U en de overeenkomsten zijn afgesloten.

Nadat de softwareleveranciers aantoonbaar voldoen aan de voorwaarden (uiterlijk 16 juni 2022), ontvangen de zij de overeengekomen vergoeding. De eisen waaraan een softwareleverancier van een EPD, dat wordt gebruikt door vrijgevestigde ggz-professionals, moet voldoen om de subsidie te ontvangen, zijn als volgt:

  1. De softwareleverancier moet het MedMij label behalen als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA). Dat kan op twee manieren:
    • De softwareleverancier vervult zelf de rol DVZA en toont dit aan middels het MedMij label. Daarbij wordt ten minste het eigen bronsysteem (EPD) ontsloten.
    • De softwareleverancier vervult enkel de rol van bronsysteem (EPD) en laat de rol DVZA vervullen door een onderaannemer. De onderaannemer behaalt het MedMij label als DVZA in combinatie met het bronsysteem (EPD) van de softwareleverancier die de subsidieregeling aanvraagt
  2. De softwareleverancier moet de MedMij gegevensdienst ‘Basisgegevens GGZ’ aantoonbaar ingebouwd hebben in het bronsysteem (EPD)

Inmiddels zijn er overeenkomsten afgesloten met 8 leveranciers.

Bekijk hier welke softwareleveranciers meedoen aan VG VIPP.