Over VG VIPP

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt een subsidie beschikbaar om de digitale informatie-uitwisseling tussen vrijgevestigde ggz-professionals en patiënten te bespoedigen. Het vrijgevestigde ggz versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling patiënt en professional (VG VIPP) is een subsidie die tot doel heeft deze informatie-uitwisseling in de vrijgevestigde ggz-sector te versnellen. De uitvoering van de subsidieregeling is belegd bij de brancheverenigingen LVVP, NVvP en NIP.

Missie

Versnelling creëren in het digitaal toegankelijk maken van het dossier voor patiënten binnen de vrijgevestigde ggz-sector, zodat de patiënt meer regie krijgt over zijn gezondheid.

 

Doelstellingen

  • Vrijgevestigde ggz-professionals informeren, enthousiasmeren en ondersteunen
  • Afspraken maken met softwareleveranciers, zodat wijzigingen in de software worden aangebracht (voldoen aan MedMij) welke kosteloos beschikbaar worden gesteld aan hun klanten