EPD keuze- en overstaphulp voor vrijgevestigde ggz-professionals

Op deze pagina vind je de EPD (elektronisch patiëntendossier) keuze- en overstaphulp voor vrijgevestigde ggz-professionals. Hier kom je te weten welke stappen je moet nemen in de keuze in een EPD of de overstap naar een ander EPD.

Het is belangrijk om met een goed EPD te werken om mee te gaan in de digitalisering die ook binnen die vrijgevestigde ggz-sector gaande is. Denk hierbij aan het mogelijk maken van uitwisseling van gegevens met patiënten door middel van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Het VG VIPP programmabureau biedt handvatten bij de zoektocht naar een geschikt EPD. We hebben een plan opgesteld met daarin beschreven welke stappen je als vrijgevestigde ggz-professional moet doorlopen als je wilt gaan werken met een EPD of de overstap naar een aan VG VIPP deelnemend EPD wil maken.

*Let op: niet alle softwareleveranciers nemen deel aan VG Digitaal. Zie de website van VG Digitaal voor het actuele overzicht met softwareleveranciers waarvan u ondersteuning kunt aanvragen.

Om deze handvatten aan te laten sluiten op jouw eigen situatie verzoeken we je de volgende vragen te beantwoorden, zodat je naar een voor jou geschikt stappenplan wordt geleid.

 

Maak je gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD)?


Ja, ik gebruik een EPD
Nee, ik gebruik momenteel geen EPD

Maak je gebruik van een EPD voor dossiervoering?


Ja, ik gebruik mijn EPD voor dossiervoering

Maak je op dit moment gebruik van één van de EPD’s van onderstaande leveranciers?