Veelgestelde vragen

Hieronder ziet u een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Wat is het doel van de VG VIPP subsidieregeling?

Het ministerie van VWS stelt subsidies beschikbaar om digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en patiënten te bespoedigen, de zogenaamde VIPP gelden. VIPP staat voor Versnelling Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. De VG VIPP subsidieregeling is gericht op de vrijgevestigde ggz-sector en heeft als doel om ook binnen deze sector een digitaliseringslag maken om de zorg nog patiëntgerichter, veiliger en doelmatiger te maken.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Softwareleveranciers van elektronische patiënten dossiers (EPD’s) kunnen financiering aanvragen om de benodigde aanpassingen in hun EPD uit te voeren. Hiervoor hebben ze tot 7 december 2020 een financieringsaanvraag kunnen indienen bij de gebuikersstichting SVP-U (Samenwerking Vrijgevestgide Professionals in Uitvoering) die de gelden vanuit het Ministerie van VWS ontvangt en beheert. Wanneer een softwareleverancier voldoet aan de voorwaarden in 2021, wordt de financiering uitbetaald.

Wat is de looptijd van de VG VIPP-regeling?

Op 8 juli 2020 heeft het ministerie van VWS de VG VIPP subsidieregeling gepubliceerd. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2021.

Wat is MedMij?

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en zorgprofessionals. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan houden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid. Met een PGO kan je jouw gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker. Dat geeft rust en regie. Als jij en jouw behandelaar goed geïnformeerd zijn, kun je samen tot de best passende zorg komen.

MedMij maakt spelregels voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. Alle organisaties die aantoonbaar aan deze spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Je komt het label tegen op apps, websites of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook zie je het label bij zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals. Dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij. Zie www.medmij.nl.

Wat is een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO)?

Een PGO is een app of website waarin de patiënt gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld van de apotheek, huisarts of ziekenhuis, kan verzamelen en beheren, maar deze ook kan delen met andere zorgverleners. In een PGO verzamelt de patiënt deze gegevens zodat hij/zij een totaaloverzicht heeft van al zijn/haar gezondheidsgegegvens. Hierdoor hoeft hij niet bij elke zorgverlener in het patiëntenportaal in te loggen voor de gegevens.

Voor vrijgevestigde ggz-professionals

Waarom wordt er financiering toegekend aan softwareleveranciers en niet aan de vrijgevestigde ggz-professionals?

Na vooronderzoek bij de vrijgevestigde ggz-professionals en uitvoerig overleg met de verschillende brancheverenigingen is er voor gekozen om de vrijgevestigde ggz-professoinals zo min mogelijk te belasten. Daarom is er gekozen om de financiering niet te laten lopen via de vrijgevestigde ggz-professionals, maar om financiering beschikbaar te stellen aan softwareleveranciers. Zo worden de juiste aanpassingen doorgevoerd in de EPD’s én komt deze aanpassing kosteloos beschikbaar voor de klanten van de deelnemende softwareleveranciers. Dat betekent dat u als vrijgevestigde ggz-professionals geen actie hoeft te ondernemen voor bijvoorbeeld het aanvragen van subsidie.

Het programmabureau heeft subsidie ontvangen van het Ministerie van VWS om de vrijgevestigde ggz-professionals te ondersteunen bij het gaan uitwisselen van gezondheidsgegevens met patiënten. Hiervoor worden diverse gratis activiteiten georganiseerd, zoals webinars, opstellen van informatieflyers en het bieden van ondersteuning bij het overstappen naar een (ander) EPD. Houd de website in de gaten voor alle activiteiten.

Wat moet ik wel doen als vrijgevestigde ggz-professional?

In 2021 worden er verschillende activiviteiten georganiseerd om de vrijgevestigde ggz-professionals te informeren over digitale gegevensuitwisseling, de VG VIPP regeling en de gevolgen voor de vrijgevestigde ggz-professionals en patiënten. Via deze website, de nieuwsbrief, berichtgeving vanuit brancheverenigingen en regionetwerken worden zij hiervan op de hoogte gesteld. Houd deze website in de gaten voor een actueel overzicht van activiteiten.

Hoe kan ik overstappen naar een (andere) EPD leverancier?

Het VG VIPP programmabureau werkt aan een overstaphulp. De overstaphulp bestaat uit een stappenplan voor vrijgevestigde ggz-professionals die zij kunnen gebruiken wanneer zij de overstap willen maken naar een (andere) EPD-leverancier. Deze tool is in ontwikkeling en wordt begin 2021 op de website gepubliceerd. Houd dus de website in de gaten.

Voor softwareleveranciers

Hoe kan ik een financieringsaanvraag indienen?

De financieringsaanvraag kon uiterlijk 7 december 2020 bij de Stichting SVP-U ingediend worden. De aanvraag bestond uit een offerte en verklaring van het aantal actieve vrijgevestigde ggz-gebruikers.

Wat is de hoogte van de financiering?

De hoogte van de financieringsregeling is afhankelijk van het aantal gebruikers van het desbetreffende EPD. De vergoedingen kunt u vinden op https://vgvipp.nl/leveranciers/hoogte-financiering/

Welke resultaten moet ik behalen aan het einde van het financieringstraject in 2021?

Als softwareleverancier dient u de overeenkomst na te komen die is aangegaan met de Stichting SVP-U. Dat betekent dat u in 2021 de gegevensdienst Basisgegevens GGZ moet hebben ingebouwd en het MedMij-label moet hebben behaald (al dan niet met een derde partij die de rol van dienstverlener zorgaanbieder vervult).

Ik heb verschillende klanten die gebruik maken van verschillende VIPP-regelingen (VIPP GGZ, VG VIPP en VIPP 5). Welke zib-versie eisen de verschillende VIPP-programma’s?

Bij alle drie deze regelingen geldt dat gegevens via het MedMij Afsprakenstelsel gedeeld worden met de patiënt. MedMij stelt hiervoor de gegevensdienst op, waarop de DVZA wordt getoetst. Het VIPP-programma volgt hierbij de eisen van het MedMij Afsprakenstelsel. Bij VIPP GGZ en VG VIPP gaat het om de gegevensdienst Basisgegevens GGZ (BgGGZ versie 2019 of nieuwer). Deze versie (van de gegevensdienst) maakt gebruik van zibs release 2017.

Bij VIPP 5 gaat het om de gegevensdienst Basisgegevensset Zorg (BgZ). Deze versie maakt ook gebruik van zibs release 2017. De BgZ en de BgZ GGZ bestaan gedeeltelijk uit dezelfde ZIB’s (zibs release 2017) en aanvullende afspraken.

Wanneer wordt de financiering uitbetaald?

U ontvangt de financiering nadat de gebruikersstichting heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden van de overeenkomst is voldaan. Deze zogenaamde eindtoets moet uiterlijk 17 december 2021 plaatsvinden.