Belangrijke mijlpaal: softwareleveranciers en VG VIPP vieren aangaan overeenkomsten

Belangrijke mijlpaal: softwareleveranciers en VG VIPP vieren aangaan overeenkomsten

18 december 2020

De softwareleveranciers hebben de definitieve offertes ingediend en de overeenkomsten worden ondertekend door VG VIPP. Een belangrijke mijlpaal binnen het VIPP-programma, omdat dit het startsein is voor realisatie van de VIPP-regeling in 2021. Op donderdag 17 december hebben we deze mijlpaal digitaal gevierd met de softwareleveranciers, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Stichting SVP-U namens de vrijgevestigde ggz-professionals.

De ondertekening van de overeenkomsten is een mooi moment voor een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar 2021. Tijdens de vijfde leveranciersbijeenkomst is er door René Meijer (programmadirecteur VG VIPP) en Riz Ahmed (leveranciersmanager) teruggeblikt op de afgelopen maanden waarin samen met de softwareleveranciers mooie stappen zijn gezet om te komen tot overeenkomsten. Tevens is er een doorkijk gegeven naar 2021 en welke zaken op iedereen af gaan komen. Daarbij staat technische realisatie bij de softwareleveranciers centraal: ze gaan de gegevensdienst Basisgegevens GGZ inbouwen en het MedMij-label behalen. Tegelijkertijd gaat het programmabureau zich richten op het informeren en activeren van de vrijgevestigde ggz-professionals. Door gebruik te maken van een EPD van een bij VG VIPP aangesloten softwareleverancier, krijgen zij de mogelijkheid om veilig, conform de MedMij-standaarden, gegevens uit te wisselen met cliënten via persoonlijke gezondheidsomgevingen. Hierdoor krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen gezondheid en kan hij beter het gesprek aan gaan met zijn zorgverlener.

Namens het ministerie van VWS was Sabine Geerdes aanwezig bij de bijeenkomst. Zij heeft toelichting gegeven op de totstandkoming van de complexe VIPP-regeling voor de vrijgevestigde ggz-sector. Door goede afstemming met alle partijen, inclusief softwareleveranciers, worden naar verwachting 70% van de vrijgevestigde ggz-professionals bereikt. Een mooi resultaat! En een belangrijke stap richting het krijgen van de juiste informatie, bij de juiste persoon op de juiste plek.

Michiel Schiffers (LVVP) was aanwezig namens de Stichting SVP-U. Hij heeft de softwareleveranciers meegenomen in hoe de vrijgevestigde ggz-professional aankijken tegen EPD’s, digitale dossiervoering en administratie. Om er voor te zorgen dat de vrijgevestigde ggz-professional de aandacht voornamelijk bij de uitvoerende werkzaamheden kan houden, moeten wij het hen zo makkelijk mogelijk maken. Een goed EPD biedt hiervoor de basis en gaat zorgen voor het mogelijk maken van gegevensuitwisseling met cliënten(en op termijn ook met andere zorgverleners) en juiste afhandeling van declaraties (zorgprestatiemodel).

We kijken terug op een feestelijke digitale bijeenkomst. Daarbij gaven softwareleveranciers aan dat ondanks dat deze VG VIPP-regeling het meest complex is van alle VIPP-regelingen, het tot stand komen van de overeenkomsten het meest efficiënt is verlopen. Dit is een mooi compliment voor alle betrokken partijen.

Het programmabureau gaat de komende periode met de softwareleveranciers aan de slag om de regeling in de praktijk te brengen. Voor de vrijgevestigde ggz-professionals zullen onder andere verschillende webinars worden georganiseerd. Houd de website in de gaten en schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle activiteiten en ontwikkelingen.

Terug