De EPD keuze- en overstaphulp is beschikbaar op onze website!

De EPD keuze- en overstaphulp is beschikbaar op onze website!

12 augustus 2021

Sta je voor de keuze om met een elektronisch patiëntendossier (EPD) te werken of wil je weten welke stappen je moet zetten om over te stappen naar een ander EPD? De informatie die je zoekt vind je in de keuze- en overstaphulp!

Digitalisering in de vrijgevestigde ggz-sector
De noodzaak van digitalisering binnen de vrijgevestigde ggz-sector neemt toe. Het nieuwe zorgprestatiemodel zal leiden tot meer declaraties van consulten. Daarnaast wordt een aantal digitale gegevensuitwisselingen tussen zorgprofessionals verplicht als gevolg van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Daarbij wordt in andere zorgsectoren (zoals de huisartsenzorg en medisch specialistische zorg) volop ingezet op digitale gegevensuitwisseling in de keten. Het VG VIPP- programma draagt bij aan de digitalisering van de vrijgevestigde ggz-sector.

VG VIPP en uitwisseling met patiënten via PGO’s
Softwareleveranciers van de EPD’s die deelnemen aan VG VIPP maken het mogelijk dat patiënten binnen de vrijgevestigde ggz-sector vanaf 2022 hun gezondheidsgegevens kunnen ophalen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze softwareleveranciers voeren voor de vrijgevestigde ggz-professionals de benodigde aanpassingen door in de EPD’s. Zo moeten zij het zogenoemde MedMij-label halen om aan te tonen dat gegevens vanuit het EPD veilig en betrouwbaar uitgewisseld worden met het PGO van de patiënt. Om van deze mogelijkheden gebruik te kunnen maken, is het belangrijk dat je als vrijgevestigde ggz-professional werkt met een toekomstbestendig EPD.

Sta je voor de keuze om met een EPD te gaan werken of wil je overstappen naar een softwareleverancier dat deelneemt aan het VG VIPP-programma?
Het VG VIPP-programmabureau biedt door middel van de keuze- en overstaphulp handvatten bij de zoektocht naar een geschikt EPD. De keuze- en overstaphulp beschrijft welke stappen je als vrijgevestigde ggz-professional moet doorlopen als je wilt gaan werken met een EPD of overstappen naar een aan VG VIPP deelnemend EPD.

Na het beantwoorden van een aantal vragen kom je terecht bij het stappenplan wat voor jouw situatie van toepassing is. In dit stappenplan nemen we je mee in het keuze- of overstapproces, welke acties je moet ondernemen en hoeveel tijd dit in beslag neemt.

Klik hier om direct naar de keuze- en overstaphulp te gaan!

Terug