Deelnemende leveranciers VG VIPP zijn bekend

Deelnemende leveranciers VG VIPP zijn bekend

4 februari 2021

Stichting SVP-U heeft de subsidieaanvraag in het kader van de VG VIPP-regeling ingediend bij DUS-I, het subsidie-uitvoeringsorgaan van VWS. Dit betekent dat de deelnemende softwareleveranciers bekend zijn: Axians (EPD: OnlineDBC), Careweb (EPD: Careweb), Convenient (EPD: Intramed), PCDatasystems (EPD:PCD Online), Telasoft (EPD: PraktijkData), Tenzinger (ECCD: Medicore), TrompBX (EPD: CRS Internet), Winbase (EPD: Incura). In dit artikel leest u meer over wat dit betekent voor de vrijgevestigde ggz-professional.

Financiering voor het mogelijk maken van gegevensuitwisseling aangevraagd

De VG VIPP financieringsregeling heeft als doel de elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en vrijgevestigde ggz-professional te stimuleren. De financiering is gericht op softwareleveranciers van EPD-systemen in de vrijgevestigde ggz-sector. De acht deelnemende softwareleveranciers zullen de financiering gebruiken om de EPD-systemen dusdanig aan te passen dat het uitwisselen van gegevens met patiënten conform MedMij mogelijk wordt. Om aanspraak te maken op de financiering moeten de softwareleveranciers de MedMij gegevensdienst Basisgegevens GGZ inbouwen, het MedMij-label behalen en de software beschikbaar stellen aan hun klanten werkzaam in de vrijgevestigde ggz-sector. Stichting SVP-U heeft de gebundelde subsidieaanvraag ingediend bij DUS-I conform de regeling, voor 1 februari 2021. De softwareleveranciers moeten uiterlijk 17 december 2021 aantonen dat zij voldoen aan de gemaakte afspraken om aanspraak te maken op de financiering.

Vrijgevestigde ggz-professionals aan zet

De komende periode staat voor het programmabureau in het teken van het informeren en enthousiasmeren van vrijgevestigde ggz-professionals om met een goed EPD te gaan werken. Niet alleen in het kader van gegevensuitwisseling met de patiënt, maar ook in het kader van het zorgprestatiemodel (de nieuwe bekostiging van de ggz die vanaf 2022 geldt). De deelnemende leveranciers uit de bovenstaande lijst zorgen ervoor dat hun vrijgevestigde ggz-professionals toekomstbestendig zijn op het gebied van ICT en declaraties. Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Terug