Derde leveranciersbijeenkomst wederom succesvol

Derde leveranciersbijeenkomst wederom succesvol

15 september 2020

Op maandag 14 september vond de derde leveranciersbijeenkomst plaats voor de VG VIPP-regeling. We hebben tijdens deze bijeenkomst de aanwezige softwareleveranciers meegenomen in de aanpassingen van de concept-overeenkomst op basis van de geleverde input. Door de goede interactie en positieve houding van alle betrokkenen beschouwen we deze bijeenkomst wederom als erg succesvol.

Tijdens de bijeenkomst hebben we terugkoppeling gegeven omtrent afstemming met het Ministerie van VWS. Het belangrijkste bespreekpunt was dat een EPD leverancier een derde partij kan inschakelen voor de rol van DVZA. Middels een overeenkomst tussen de EPD-leverancier en een derde partij kan aangetoond worden dat deze derde partij de rol van DVZA vervult. Het behalen van het MedMij-label door de desbetreffende derde partij, samen met de EPD-leverancier, toont aan dat de EPD-leverancier de Basisgegevens GGZ heeft ingebouwd.

Ook hebben we de aangepaste concept-overeenkomst en de bijbehorende procedure en tijdlijn van de regeling besproken. De belangrijkste vragen en opmerkingen hadden betrekking op het vaststellen van het aantal gebruikers van een EPD-systeem. Dit aantal kan worden vastgesteld door een accountantsverklaring, een Rapport van Feitelijke Bevindingen of door een Third Party Memorandum (TPM). Alleen gebruikers die (gedeeltelijk) werken als vrijgevestigde, op basis van de AGB-code, mogen meegeteld worden.

De softwareleveranciers gaan de komende periode aan de slag met het opstellen van de concept-offerte. Deze dient uiterlijk 2 november ingediend te worden bij de Stichting SVP-U. Op korte termijn wordt de definitieve concept-overeenkomst gepubliceerd op de website en gedeeld met de softwareleveranciers.

De volgende leveranciersbijeenkomst is een MedMij-workshop die in samenwerking met MedMij wordt georganiseerd. De datum hiervoor is nog niet bekend. Houd de website in de gaten en schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

 

 

Terug