Interview met Telasoft – Praktijkdata

Interview met Telasoft – Praktijkdata

1 maart 2022

Het VG VIPP programma is al een tijdje onderweg. In totaal nemen zeven softwareleveranciers deel aan de VG VIPP regeling en zorgen ervoor dat medio 2022 hun EPD is aangepast, zodat via MedMij gegevens uitgewisseld kunnen worden met patiënten.

Dit keer gingen we in gesprek met Martin de Ruiter, eigenaar van Telasoft en leverancier van het EPD Praktijkdata. Zij hebben in het najaar van 2021 het MedMij-label behaald! We spraken Martin over de huidige stand van zaken, wat gebruikers van Praktijkdata van het MedMij-label gaan merken en welke plannen er zijn voor de toekomst.

Kan je ons iets meer vertellen over het EPD Praktijkdata?

Praktijkdata is specifiek gericht op de vrijgevestigde ggz-professional, alles wat hij of zij nodig heeft voor de praktijkvoering zit in het EPD verwerkt. Denk hierbij aan agenda, e-mail, dossiervorming, verslaglegging, financiën, declareren, verschillende gegevensaanleveringen en een patiëntportaal.

Het EPD bestaat al 10 jaar en richt zich met name op de ggz en jeugdzorg. Een groot deel van onze klanten zijn vrijgevestigde ggz-professionals. Praktijkdata is begonnen vanuit één praktijk. Vanuit deze praktijk kregen wij de vraag om elementen zoals een digitale agenda te ontwikkelen. Dit is steeds groter geworden, waardoor wij Praktijkdata op de markt hebben gebracht. Zo is Praktijkdata ontwikkeld tot een generiek product voor zowel de kleinere praktijken als ook grotere praktijken en instellingen.

Wat is de reden dat jullie bij het VG VIPP programma zijn aangesloten?

Onder andere door het patiëntportaal wat we aanleveren, merkten we dat er veel behoefte is aan gegevensuitwisseling met patiënten en andere zorgverleners. Daar past het VG VIPP programma natuurlijk goed bij en dit zagen wij dan ook als een mooie kans. Ook zagen wij de voordelen, met name richting de toekomst, van het gestandaardiseerd vastleggen en uitwisselen van gegevens. Op deze manier kan er eenduidig met elkaar gecommuniceerd worden, zonder een wirwar aan informatie in verschillende ‘talen’.

Inmiddels hebben jullie het MedMij-label behaald, gefeliciteerd! Kan je ons eens meenemen in de periode rondom de kwalificatie?

We hebben in een half jaar tijd het hele traject doorlopen. We hebben geïnventariseerd waar en hoe we Praktijkdata moesten stroomlijnen en vervolgens hebben we aanpassingen doorgevoerd. Het was een intensief traject, zeker naast het tegelijkertijd implementeren van het Zorgprestatiemodel, maar het systeem is nu helemaal gereed voor zowel MedMij als het Zorgprestatiemodel!

Wat gaan jullie klanten, de vrijgevestigde ggz-professionals, merken van de MedMij-kwalificatie?

We hebben nog wat stappen te doorlopen in het acceptatieproces bij het Landelijk Schakelpunt (LSP+). Ook zijn we van plan deel te nemen aan de veldtesten. Deze stappen zorgen ervoor dat de gegevensuitwisseling betrouwbaarder gaat verlopen. We verwachten rond de zomer van 2022 ‘live’ te kunnen gaan. Onze klanten kunnen dan gegevens uitwisselen naar PGO’s. Uiteraard gaan we onze klanten hierover informeren, maar dat gaat ook zeker via VG Digitaal!

Ons doel is om de zorgverleners écht te ontzorgen, zodat zij zelf niet allerlei ingewikkelde dingen, zoals het organiseren en installeren van een UZI-certificaat, hoeven te regelen. Op die manier kunnen ze blijven focussen op het verlenen van zorg.

Hoe ziet de toekomst eruit voor Praktijkdata?

Naast het MedMij-label zijn we ook druk bezig geweest met de implementatie van het Zorgprestatiemodel. Dit is ook zeker iets waar we trots op zijn! Praktijkdata is nu helemaal up-to-date op het gebied van declaraties en gegevensuitwisseling. We blijven het EPD natuurlijk door ontwikkelen op basis van wensen van klanten. Ook zal MedMij blijven ontwikkelen om steeds meer gegevensuitwisselingen te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld documenten. Deze ontwikkelingen blijven wij volgen. Daarnaast nemen we deel aan VG Digitaal, waarbij we onze klanten via 1-op-1 sessies extra ondersteuning bieden bij het leren gebruiken van alle mogelijkheden van Praktijkdata. Daar kijken we naar uit!

Terug