MedMij-label voor Tenzinger!

MedMij-label voor Tenzinger!

12 juli 2021

Het VG VIPP-programma is inmiddels bijna een jaar onderweg. Er zijn acht softwareleveranciers binnen de vrijgevestigde ggz-sector die er voor gaan zorgen dat gegevens uitgewisseld kunnen worden met patiënten. We gingen als eerste in gesprek met Irène Wortel – Eman, VIPP Programmamanager & Senior Consultant bij softwareleverancier Tenzinger over de voortgang van de softwareontwikkelingen.

 

Irène, tot begin dit jaar stond jullie bedrijf en elektronische patiëntendossier (EPD) bekend onder de naam Medicore, maar inmiddels zijn jullie samengegaan tot Tenzinger. Zou je hier allereerst een korte toelichting over kunnen geven?

Zeker! Wij bieden het EPD Medicore en voorheen was onze moederorganisatie nooit actief in beeld. Twee jaar geleden is de naam van onze organisatie veranderd naar Tenzinger, wat gepaard ging met verschillende overnames. Er is daarom besloten om de overkoepelende naam Tenzinger te gebruiken, alle labels/EPD’s die hieronder vallen behouden hun eigen naam.

Wat is de reden dat jullie zijn aangesloten bij het VG VIPP-programma?

In 2017 zijn wij begonnen met ons eerste VIPP-project, namelijk VIPP2 voor de medisch specialistische zorg. Wij zagen toen al in dat digitale gegevensuitwisseling met de patiënt de toekomst zou worden, echter was toen de PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) nog niet in beeld en ging het om de gegevensuitwisseling met patiëntportalen. Nadat we met dit eerste VIPP-programma zijn begonnen volgden al snel andere trajecten, waaronder VIPP GGZ en VG VIPP. De programma’s VG VIPP en VIPP GGZ kennen veel overlap en wij vinden het erg belangrijk om niet alleen de ggz-instellingen, maar ook onze vrijgevestigde klanten te kunnen bedienen. Onze visie, volledige regie van de patiënt omtrent zijn dossier, is écht toekomstgericht en inmiddels niet alleen richting een portaal maar zeker ook naar PGO’s!

Wat is de stand van zaken qua ontwikkelingen in jullie software?

Omdat we al met VIPP GGZ meedoen, zijn we al een tijd aan de slag met de aanpassingen in de software, waarbij we nu bij het allerlaatste stukje zijn aangekomen. Inmiddels hebben we – Tenzinger tezamen met Itzos (DVZA) – het MedMij label voor de BgGGZ (Basis Gegevensset GGZ) behaald! Dit betekent dat onze software is opgebouwd volgens deze gegevensset. De volgende stap waar we mee aan de slag gaan is het meervoudige assessment van TVS (ToegangVerleningService). Hierdoor kunnen wij aansluiten bij meerdere veilige identificatiemiddelen (Ben je benieuwd wat dit betekent voor de vrijgevestigde ggz-professionals, lees hierover meer op de website van VG VIPP). Daarna volgen verschillende gecontroleerde livegangen om in de praktijk de eerste ervaringen op te doen met het daadwerkelijk aansluiten op PGO’s.

Jullie hebben al een hoop gedaan, waar zijn jullie écht trots op?

Er zijn een hoop ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van digitalisering en gegevensuitwisseling in de zorg, hierdoor sluiten niet altijd alle betrokken partijen aan op het gebied van versies en updates. Het is hierbij van groot belang dat zowel onze kant als de kant van de PGO’s op elkaar aansluiten, zodat de gegevensuitwisseling kan plaatsvinden. Dat is wel een uitdaging! Omdat wij vanuit Tenzinger een van de eersten zijn die hiermee aan de slag gaan, komen we ook veel kinderziekten tegen. Gaandeweg leer je en door ervaringen op te doen gaat het proces gelukkig steeds beter. In de afgelopen jaren zijn er ook veranderingen geweest in verplichtingen, zo bestond er tijdens VIPP 2 in 2017 nog geen MedMij-label. Het kost wel wat werk om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen. Het feit dat we nu zien dat we de standaardisatieslag hebben gemaakt en voldoen aan de regels die MedMij aan ons stelt, is iets waar we heel trots op zijn!

Per wanneer willen jullie de eerste vrijgevestigde ggz-professionals gaan aansluiten?

Dat is heel lastig te zeggen. We hebben het MedMij-label, maar de implementatie is een volgende stap. Wij willen dit zo laagdrempelig mogelijk voor de vrijgevestigden maken. Zij hebben zelf niet de middelen om dit uit te voeren, zijn dit soort projecten niet gewend en zijn zelf al druk genoeg met het behandelen van hun patiënten. Een aanvullende financiering voor de implementatie van vrijgevestigden is daarom een mooie aanvulling op het VG VIPP programma.

Noot van de redactie: heb je als vrijgevestigde ggz-professional behoefte aan verdere informatie over de mogelijkheden vanuit VG VIPP, neem dan contact met ons op!

Vanuit het VG VIPP-programma zal hierin ondersteuning worden geboden, zijn er ook zelf nog zaken die jullie gaan oppakken bij het meenemen van jullie gebruikers in deze verandering?

Samen met het VG VIPP programmabureau willen wij (online) gebruikerssessies organiseren, specifiek gericht op ons EPD. De combinatie van zowel het programmabureau als de softwareleverancier is hierin heel waardevol, zodat ook technische vragen opgelost kunnen worden. Daarnaast zullen we in deze sessies doorlopen welke stappen de vrijgevestigde ggz-professionals moeten nemen en welke tijdlijn daarbij hoort, zodat zij goed voorbereid worden in dit proces.

Dank voor al deze informatie Irène, zijn er nog zaken die je graag kwijt wilt?

Ja, doordat wij de meervoudige assessment op TVS doen, wat eerder al ter sprake kwam, proberen we het zo makkelijk mogelijk te maken voor de vrijgevestigde ggz-professionals. Dit zorgt er namelijk voor dat zij zelf deze assessment niet meer hoeven uit te voeren, wat hen natuurlijk kosten bespaard. Ook wil ik nog meegeven dat ons toekomstbeeld bestaat uit volledige regie van de patiënt omtrent zijn dossier en wij doen er alles aan om dit mogelijk te maken!

Terug