Verlenging VIPP regeling GGZ vrijgevestigden

Verlenging VIPP regeling GGZ vrijgevestigden

25 november 2021

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de regeling, die de digitale informatie-uitwisseling tussen vrijgevestigde ggz-professionals en patiënten technisch mogelijk maakt verlengd tot 30 juni 2022. Hierdoor hebben een paar softwareleveranciers de kans om de uitwisseling binnen de regeling beschikbaar te stellen voor de vrijgevestigde ggz-professionals. In dit bericht leest u meer over de achtergrond van deze verlening.

Het vrijgevestigde ggz versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling patiënt en professional (VG VIPP) is een subsidieregeling vanuit het ministerie van VWS. Doel van deze regeling is het versnellen van de informatie-uitwisseling in de vrijgevestigde ggz-sector.

Inmiddels zijn veel softwareleveranciers al gekwalificeerd voor het MedMij-label en hier zijn we erg blij mee! Het is echter ook gebleken dat een paar softwareleveranciers meer ruimte nodig hebben om zich te kunnen kwalificeren. Deze softwareleveranciers hebben aangegeven dat zij zich, zonder de verlenging, niet tijdig kunnen kwalificeren. Deze situatie is onwenselijk omdat het programma VG VIPP namens de LVVP en NVvP zoveel mogelijk GGZ-vrijgevestigde professionals digitaal informatie wil laten uitwisselen met patiënten.

Op 10 november jl. is bekend gemaakt dat de termijnen in de beleidsregel verlengd zijn met zes maanden. Door de verlenging van de duur van de projectsubsidie en de termijnen hebben ICT-leveranciers 6 maanden extra de tijd om, uiterlijk op 30 juni 2022, te voldoen aan het behalen van een MedMij-label door de Basisgegevensset GGZ in te bouwen.

Zie voor meer informatie de officiële bekendmaking in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-45812.html

Terug