VG Digitaal: we gaan bijna van start!

VG Digitaal: we gaan bijna van start!

17 februari 2022

Van VG VIPP naar VG Digitaal

Het programmabureau VG VIPP maakt vanaf 2021 het technisch mogelijk dat vrijgevestigde ggz-professionals gegevens kunnen uitwisselen met patiënten. Tijdens dit traject is duidelijk geworden dat veel vrijgevestigde ggz-professionals naast het beschikbaar stellen van de techniek ook ondersteuning kunnen gebruiken bij het daadwerkelijk gebruik van de gegevensuitwisseling met patiënten.

Als vervolg op de VG VIPP subsidieregeling is daarom de subsidieregeling VG Digitaal gepubliceerd. Met VG Digitaal worden vrijgevestigde ggz-professionals geïnformeerd over en ondersteund bij de digitaliseringsslag in het gebruik van een EPD en veilige gegevensuitwisseling met de patiënt. Inmiddels hebben (bijna) al onze deelnemende softwareleveranciers de benodigde aanpassingen doorgevoerd in het EPD, waardoor het mogelijk is om met gegevensuitwisseling te starten.

 

Waaruit bestaat VG Digitaal?

Door VG Digitaal worden verschillende informatieproducten samengesteld, welke binnenkort te vinden zijn op www.vgdigitaal.nl. Met deze informatieproducten kunnen vrijgevestigde ggz-professionals zelf aan de slag met digitalisering. Door een handige zorgverlenerreis, waarmee het huidige werkproces overzichtelijk wordt weergegeven, is snel zichtbaar op welke momenten optimaal gebruik van een EPD de zorgverlener kan ondersteunen! Via deze reis kom je gemakkelijk bij de informatie over het betreffende onderwerp.

Daarnaast biedt VG Digitaal persoonlijke ondersteuning vanuit de softwareleveranciers in het gebruik van zijn of haar EPD. Ook ondersteunen en financieren we de vrijgevestigde ggz-professional voor gegevensuitwisseling met patiënten. Daarbij helpen we met het aanvragen en configureren van de noodzakelijke certificaten.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan onze website, waar binnenkort 3 belangrijke thema’s te vinden zijn:

  • Informatiekaarten om aan de slag te gaan met digitalisering;
  • Mogelijkheid tot aanvragen van ondersteuning bij digitalisering (persoonlijke ondersteuning door uw softwareleverancier);
  • Mogelijkheid tot aanvragen van ondersteuning bij de gegevensuitwisseling met patiënten en het aansluiten op MedMij.

 

Schrijf je in voor onze nieuwe nieuwsbrief

Met de komst van VG Digitaal wordt er, naast een nieuwe website, ook een nieuwe nieuwsbrief gelanceerd. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan deze nieuwsbrief. Wil je graag op de hoogte blijven van alle nieuwtjes rondom VG Digitaal en als eerste weten wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is? Zodra het mogelijk is om op de VG Digitaal nieuwsbrief in te schrijven, zullen we dat delen op onze kanalen. Houd daarom onze website en LinkedIn goed in de gaten!

 

Terug