Vrijgevestigde ggz-professionals geïnformeerd over digitalisering in de sector, PGO’s, MedMij & VG VIPP

Vrijgevestigde ggz-professionals geïnformeerd over digitalisering in de sector, PGO’s, MedMij & VG VIPP

27 mei 2021

Op donderdag 20 mei en dinsdag 25 mei hebben de webinars plaatsgevonden over persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), MedMij en VG VIPP. De webinars werden georganiseerd is samenwerking met de Patiëntenfederatie en MedMij. We kijken terug op een tweetal geslaagde webinars, waarin een hoop vragen van vrijgevestigde ggz-professionals zijn beantwoord.

Digitalisering en VG VIPP

De noodzaak van digitalisering binnen de vrijgevestigde ggz-sector neemt toe. Het nieuwe zorgprestatiemodel zal leiden tot meer declaraties van consulten (en neemt de plaats in van DBC’s). Daarnaast worden een aantal digitale gegevensuitwisselingen tussen zorgprofessionals verplicht als gevolg van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Ook in andere zorgsectoren (zoals de huisartsenzorg en medisch specialistische zorg) wordt volop ingezet op digitale gegevensuitwisseling in de keten. Om hierop aan te sluiten is het werken met een toekomstbestendig elektronisch patiëntendossier (EPD) van belang voor de vrijgevestigde ggz-professionals. Brancheverenigingen LVVP en NVvP faciliteren de beroepsgroep zoveel mogelijk bij deze ontwikkeling. Met het programma VG VIPP zetten we een stap richting digitalisering door een versnelling te creëren in het digitaal toegankelijk maken van de gezondheidsgegevens van patiënten, conform het MedMij afsprakenstelsel.

Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat softwareleveranciers van EPD’s de benodigde aanpassingen doorvoeren in hun systemen. Zo moeten de softwareleveranciers het zogenoemde MedMij-label halen om aan te tonen dat zij gegevens veilig en betrouwbaar uit kunnen wisselen. De informatieset die uitgewisseld wordt is de Basisgegevensset GGZ (BgGGZ). De acht softwareleveranciers aangesloten bij het VG VIPP-programma ontvangen financiering voor hun werkzaamheden.

PGO’s en MedMij

Softwareleveranciers van de EPD’s maken het mogelijk dat patiënten binnen de vrijgevestigde ggz-sector vanaf 2022 hun gezondheidsgegevens ophalen in een PGO. Met een PGO verzamelt een patiënt gegevens van verschillende zorgaanbieders, is het mogelijk deze gegevens te delen met andere zorgaanbieders en kan de patiënt zelf gegevens uploaden. Voor het betrouwbaar en veilig uitwisselen van deze gegevens moeten zowel PGO’s als EPD’s voldoen aan de MedMij spelregels. Wanneer je als zorgaanbieder met jouw EPD bent aangesloten bij MedMij, kan er dus met elk PGO gegevens worden uitgewisseld. Meer weten? In de MedMij Toolkit vindt je meer informatie over MedMij voor zorgaanbieders.

Er zijn inmiddels ruim 30 PGO’s op de markt. De basisfunctionaliteiten van deze PGO’s zijn gelijk en kosteloos voor elke patiënt beschikbaar. Wil je meer weten over de verschillen tussen de PGO’s? Houd dan de website van PGO-alliantie in de gaten. Hierop wordt binnenkort een hulpmiddel gepubliceerd wat ondersteunt bij de keuze voor een PGO.

Wat moet ik doen als vrijgevestigde ggz-professional?

Om het uitwisselen van gegevens via PGO’s mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat een vrijgevestigde ggz-professional werkt met een EPD dat aangesloten is bij het VG VIPP-programma. Het programmabureau werkt aan een keuze/overstaphulp die de benodigde stappen voor de (over)stap naar een (ander) EPD inzichtelijk maakt. Daarnaast heeft het programmabureau verschillende informatiekaarten gepubliceerd met uitleg over het VG VIPP-programma, de gevolgen voor vrijgevestigde ggz-professionals en de mogelijkheden voor patiënten en welke gegevens de patiënt op kan halen. Wil je op de hoogte blijven van vervolgactiviteiten en publicaties van het programma? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.

Webinar gemist?

Het webinar van 25 mei is opgenomen en hier terug te kijken.

Terug