Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz)

Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz)

5 oktober 2021

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan een wet die gaat verplichten dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Dit is de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). Maar wat betekent de Wegiz precies en wat houdt dit in voor jou als vrijgevestigde ggz-professional? Meer informatie over de Wegiz vind je hieronder.

Waarom?

Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zorgt ervoor dat zorgverleners de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment hebben. Ze zijn op de hoogte van de actuele situatie van patiënten. Dit draagt bij aan veilige en goede kwaliteit van zorg. De Wegiz verplicht zorgaanbieders om onderlinge gegevensuitwisselingen elektronisch te laten plaatsvinden. Dit wetsvoorstel gaat dus over de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en niet over de uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieder en patiënt.

Naast een betere kwaliteit van zorg, zorg de Wegiz voor een administratieve lastenverlichting. Denk hierbij aan het niet meer hoeven printen en/of overnemen van fysieke documenten. Tevens verloopt de gegevensuitwisseling sneller én er is minder kans op fouten. Dit betekent dat zorgverleners beter op de hoogte zijn en jouw patiënten bijvoorbeeld minder vaak hun verhaal hoeven te vertellen.

Wat?

Met de verplichting van elektronische gegevensuitwisseling wordt geprobeerd om eenheid van taal (gebruik van dezelfde termen en datavelden) en techniek (op dezelfde manier uitwisselen) te creëren.  . Om dit te bereiken worden informatiestandaarden ontwikkeld, waarin wordt opgenomen welke informatie uitgewisseld moet worden.

Hoe?

Het wetsvoorstel stelt eisen aan zorgaanbieders en leveranciers van bijvoorbeeld elektronisch patiëntendossiers (EPD’s). De partijen moeten certificeren om aan te tonen dat aan de wetgeving wordt voldaan.

Wat betekent dit voor jou?

Inmiddels is het wetsvoorstel door minister van Ark aangeboden aan de Tweede Kamer, waarin zij informeert over de stand van zaken van de Meerjarenagenda van de Wegiz en de stand van zaken van de eerste beoogde gegevensuitwisseling. In de roadmap voor de Wegiz zijn dertien vormen van gegevensuitwisselingen opgenomen, welke stap voor stap worden aangewezen om verplicht elektronisch te laten verlopen. Hiervan zijn er vier met prioriteit, namelijk:

  1. Verpleegkundige overdracht;
  2. Digitaal receptenverkeer;
  3. Basisgegevensset Zorg (BgZ);
  4. Beeldbeschikbaarheid.

Bovenstaande gegevensuitwisselingen zullen dan ook als eerste worden verplicht. De gegevensuitwisseling ‘GGZ-overdracht van een basisgegevensset’ volgt later. Op dit moment is niet bekend wat de tijdlijnen zijn.

Op dit moment verandert er voor jou niets. Echter, als ggz-professional ben je straks wel verplicht gegevens met andere zorgverleners digitaal uit te wisselen. Deze uitwisseling zal via de EPD’s gaan plaatsvinden. De EPD’s van de verschillende zorgverleners zullen als het ware met elkaar ‘praten’, waardoor het versturen van brieven en documenten per post, fax of cd-rom verleden tijd is. Het is dus van belang dat je met een goed EPD werkt.

Aangezien het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer en daarna behandeld moet worden door zowel de Eerste Kamer, is de exacte datum waarop de wet in gaat op dit moment onbekend.

Meer informatie over de Wegiz is te vinden op de website van het programma Gegevensuitwisseling in de zorg.

Terug