WinBase behaalt als eerste VG VIPP-leverancier de MedMij-kwalificatie

WinBase behaalt als eerste VG VIPP-leverancier de MedMij-kwalificatie

9 juni 2021

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) ‘Incura’ van softwareleverancier WinBase heeft als eerste VG VIPP-deelnemer de MedMij-kwalificatie behaald. Dit in samenwerking met LSP+ als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder). Hiermee zetten zij een grote stap om voor haar gebruikers digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken en is Incura gereed om gegevens op basis van de informatiestandaard ‘Basisgegevens GGZ (BgGGZ)’ uit te wisselen met patiënten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO’s)!

WinBase is één van de acht softwareleveranciers die meedoet aan het VG VIPP-programma. Met dit programma wordt er een versnelling gecreëerd in het mogelijk maken van uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënt en zorgverlener binnen de vrijgevestigde ggz-sector. De deelnemende softwareleveranciers kunnen, via stichting SVP-U, subsidie ontvangen vanuit het Ministerie van VWS voor het behalen van het MedMij-label als DVZA, of met een DVZA als onderaannemer, en het inbouwen van de BgGGZ. WinBase is de eerste EPD-leverancier die aan deze eisen heeft voldaan. Zij hebben er voor gekozen de DVZA-rol zelf niet op te nemen en hebben dit belegd bij LSP+. WinBase is volgens productmanager Glijn Glas erg tevreden over het kwalificatieproces. “Na verkennende gesprekken met het LSP+ eind 2020, is het certificeringsproces door intensieve samenwerking snel doorlopen. We hebben in een korte tijd grote stappen met elkaar weten te zetten.”

Ook René Meijer, programmadirecteur van het VG VIPP-programma, is erg blij met het resultaat. “Met deze eerste softwareleverancier die de MedMij-kwalificatie heeft behaald, is er een mooie mijlpaal bereikt. We verwachten dat de andere leveranciers snel volgen en kijken uit naar verdere uitrol in de praktijk en de daadwerkelijke eerste uitwisseling met patiënten.”

WinBase maakt het met de kwalificatie technisch mogelijk dat patiënten hun gezondheidsgegevens kunnen ophalen in een PGO. Zij gaan in de zomer de eerste ervaringen opdoen in de praktijk binnen een GGZ-instelling met 80 behandelaren. Alle geleerde lessen worden meegenomen voor verdere uitrol in de praktijk bij vrijgevestigde ggz-professionals. Glijn Glas: “Zo nemen we een belangrijke stap op weg naar een steeds meer efficiënte en transparante dossiervoering, waarbij patiënten steeds actiever betrokken kunnen worden bij de zorg die zij ontvangen.”

Terug