De subsidieregeling op hoofdlijnen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hierna VWS, stelt een subsidie beschikbaar om de digitale informatie-uitwisseling tussen vrijgevestigde ggz-professionals en patiënten te bespoedigen. Het vrijgevestigde ggz versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling patiënt en professional (VG VIPP) is een subsidie die tot doel heeft deze  informatie-uitwisseling in de vrijgevestigde ggz-sector te versnellen.

Bekijk de publicatie van de subsidie in de Staatscourant

Vraag financiering aan als softwareleverancier

Financieringsregeling is voor softwareleveranciers

De financiering wordt verstrekt aan de softwareleveranciers van EPD’s in de vrijgevestigde ggz-sector, zodat zij de benodigde aanpassingen kunnen doorvoeren. Er wordt een basisbedrag per softwareleverancier beschikbaar gesteld, aangevuld met een bedrag op basis van het aantal gebruikers.

Vrijgevestigde ggz-professionals worden in de subsidieregeling ontlast: ze kunnen geen subsidie aanvragen. Daarentegen gaat het programmabureau VG VIPP activiteiten organiseren waarmee vrijgevestigde ggz-professionals geholpen worden om digitaal informatie uit te wisselen met patiënten. Deze activiteiten worden in de loop van 2020 opgestart.

Eisen waaraan softwareleverancier van EPD moet voldoen

De eisen waaraan een softwareleverancier van een EPD, dat wordt gebruikt door vrijgevestigde ggz-professionals, moet voldoen om de subsidie te ontvangen, zijn als volgt:

  1. De softwareleverancier moet het MedMij label behalen als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA). Dat kan op twee manieren:
    • De softwareleverancier vervult zelf de rol DVZA en toont dit aan middels het MedMij label. Daarbij wordt ten minste het eigen bronsysteem (EPD) ontsloten.
    • De softwareleverancier vervult enkel de rol van bronsysteem (EPD) en laat de rol DVZA vervullen door een onderaannemer. De onderaannemer behaalt het MedMij label als DVZA in combinatie met het bronsysteem (EPD) van de softwareleverancier die de subsidieregeling aanvraagt
  2. De softwareleverancier moet de MedMij gegevensdienst ‘Basisgegevens GGZ’ aantoonbaar ingebouwd hebben in het bronsysteem (EPD)

Deelnemen aan financieringsregeling

Klik hier voor informatie omtrent het aanvragen van financiering.