Geslaagde tweede sessie met softwareleveranciers

Geslaagde tweede sessie met softwareleveranciers

20 augustus 2020

Op woensdag 19 augustus heeft de tweede leveranciersbijeenkomst plaatsgevonden voor de VG VIPP-regeling. Tijdens deze bijeenkomst hebben we samen met de aanwezige softwareleveranciers gesproken over de concept-voorwaarden en het beoogde offerteproces. We kijken terug op een constructief gesprek en zijn wederom blij met de input vanuit de leveranciers.

Tijdens de bijeenkomst hebben we terugkoppeling gegeven omtrent eerder opgehaalde input uit de leveranciersbijeenkomst van 13 juli j.l. Daarnaast hebben we stilgestaan bij de concept-voorwaarden. Het voornaamste gespreksonderwerp is de vraag welke activiteiten gefinancierd (kunnen) worden op grond van de subsidieregeling. In overeenstemming met de regeling worden activiteiten vergoed die aantoonbaar uitgevoerd moeten worden om het volgende te realiseren:

  1. het door de ICT-leverancier inbouwen van de BgGGZ in het Informatiesysteem;
  2. het door de ICT-leverancier behalen van het MedMij-label op basis van het ingebouwde BgGGZ, indien nodig met behulp van een integrator.

Ook hebben we tijdens de bijeenkomst gesproken over het offerteproces inclusief de daaraan verbonden tijdlijn. De komende periode werken we toe naar publicatie van het offerteproces en de bijbehorende voorwaarden, waarbij onze doelstelling is om zoveel mogelijk leveranciers mee te laten doen.

Voor nu staat gepland dat begin september de definitieve versies van de documenten gepubliceerd gaan worden. Dit zal via de website gebeuren.

De volgende softwareleverancier bijeenkomst vindt op 14 september plaats, waarbij we vooral focussen op vragen over de offerteprocedure. Houd de website in de gaten en schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Terug